DEKLARACJA PROGRAMOWA
    Posiadając różne doświadczenia życiowe i różne światopoglądy, różnie oceniamy otaczający nas świat. Pomimo różnic jdnoczymy się powołując Stowarzyszenie. Zamierzamy kreować otoczenie, chcemy mieć pozytywny wpływ na wszystko, co dotyczy Zgierzan. 


Zdecydowaliśmy zjednoczyć się w Stowarzyszeniu i na jego płaszczyźnie urzeczywistniać nasze zamierzenia, ale przede wszystkim oczekiwania Zgierzan.


Wielu z nas, to ludzie z doświadczeniem organizacyjnym i zawodowym. Zachowując własne ideały, jednocześnie działając wspólnie, stworzymy możliwości wykorzystania tych doświadczeń oraz zmiany wszystkiego co nieprawidłowe, nieuczciwe i złe, na rzecz naszych środowisk i naszej małej ojczyzny.


Zamierzamy być aktywni. Uażamy, że mamy do spełnienia służebne i ważne role w lokalnej edukacji, gospodarce, kulturze, sporcie, polityce.

Wykażemy troskę o innych równą tej, jakiej sami chcielibyśmy doświadczyć.

Jesteśmy otwarci na współdziałanie ze wszystkimi środowiskami, którym bliskie są ideały współpracy i tolerancji w życiu publicznym.