2 września 2006 roku spotkaliśmy się  wspólnie z demokratami.pl przed Urzędem Miasta w Zgierzu, aby zaprotestować przeciwko szarganiu autorytetu Jacka Kuronia. Zdjęcia w galerii.

-----------------------

W dniu 9 sierpnia 2006 roku pomiędzy pełnomocnikami Zarządu Powiatowego Partii Demokratycznej  - demokraci.pl w Zgierzu a pełnomocnikami Zarządu  Stowarzyszenia "Od nowa..." zostało zawarte porozumienie określające zasady współpracy podczas wyborów samorządowych na szczeblu Miasta Zgierza. Strony ustaliły, że zarejestrowany zostanie wspólny komitet wyborczy wyborców, powstaną wspólne listy kandydatów do Rady Miasta Zgierza i popierany będzie jeden kandydat na urząd Prezydenta Miasta Zgierza. W najbliższym czasie powstanie wspólny Sztab Wyborczy. Wspólny program wyborczy powstanie do dnia 31 sierpnia 2006 roku. Porozumienie wyborcze ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić inne podmioty w tym partie polityczne i stowarzyszenia.

-----------------------

16 czerwca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenie od-nowa, którego tematem były sprawy młodzieży, stan edukacji i sportu. Szczegółowy opis sytuacji, diagnozę i propozycje na przyszłość przygotował Andrzej Piłacik. Oczywiście wszyscy aktywnie dyskutowaliśmy, co i jak należy zrobić, aby poprawić słabą sytuację miejskiej oświaty oraz jak uaktywnić młodzież. Zdjęcia w galerii.
 
-----------------------

30 kwietnia odbył się festyn w parku miejskim nad stawem, w którym aktywnie uczestniczyliśmy. Zdjęcia zamieszczone sa w galerii.


-----------------------

29 i 30 kwietnia 2006r. od godziny 10.00 do 15.00 będziemy na festynie w parku miejskim nad stawem. Przyjdźcie, chętnie porozmawiamy.
Łatwo rozpoznacie nas po naszym logo:
                                                             

-----------------------

27 kwietnia zostały dodane zdjęcia z Walnego Zebrania

-----------------------

26 kwietnia 2006r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia od-nowa. Była prelekcja 'Nie sztuka mówić, sztuka być słuchanym'; o tym, jak nawiązywać kontakt ze słuchaczem badź grupą. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Interesująca była też dyskusja na temat: 'dlaczego inwestorzy omijają Zgierz'. Zdjęcia z zebrania można obejrzeć w zakładce galeria.

-----------------------

Od 25 kwiatnia 2006r. działa strona www.od-nowa.zgierz.com.pl w wersji oficjalnej.