Walne Zebranie
27.05.2006


festyn w parku
nad stawem
miejskim


spotkanie
stowarzyszenia
OD-NOWA


Walne zebranie
16.06.2006


Jacek Kuroń
Nie wolno niszczyć autorytetów!